Техника

Грешки в паметта

Грешки в паметта
(0 от 0 гласували)

 

Грешки в паметта

 

  1. Случайни - символна промяна. Един бит от чипа внезапно, произволно сменя състоянието си. Може да бъде засечена чрез контрол по четност.

  2. Хардуерни - повреда на някоя част от чипа. Те са необратими. Повредения чип се сменя. При рестартиране компютърът не преминава теста на паметта, често срещани произволни грешки. ай-често използвания метод за откриване и отстраняване на грешки е методът с проверка по четност  (parity checking). Памет която използва такъв контрол се нарича  “памет с контрол по четност” (parity memory). Памет при която не е включен контрол по четност се нарича  “памет без контрол по четност (non-parity memory)

Като пример за най-прост корекционен код-код на Хеминг.

 

За подобряване на възможностите на системата се използва добавяне на допълнителна памет. Количеството допълнителна памет се определя в зависимост от хардуерните възможности. Трябва да се спазват пррепоръките на производителя.

 

Да не се смесват памети с различен капацитет и бързодействие.

Правилата валидни за конкретна система са описани в  Ussers code  към  PC  или дънната платка.

Грешки в паметта

Коментари