География

Шивашка промишленост

Шивашка промишленост
(0 от 0 гласували)

ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ

(География. Промишленост. Технологии)

 

  •  Същност:  

   Отрасъл на промишлеността за производство на горно облекло. До 19 в. има домашен и занаятчийски характер. С патентоването на първата шевна машина шивачеството започва да се развива като промишлена дейност (в България - през 50-те г. на 20 в.). В съвременната шивашка промишленост се внедряват нови технологии и високоавтоматизирани машини и съоръжения с програмно управление.

  • Основни тенденции в производството:

    През второто тримесечие на 2009 г. намалението на оборота от продажби на продукция, стоки и услуги в шивашката промишленост е по-малко. В сравнение със същия период на 2008 г. спадът е 18.9% (21.4% през първото тримесечие). В сравнение с първото полугодие на 2008 г. намалението е с 20.3%.

  • Външна търговия:

   През второто тримесечие на 2009 г. намалението на вноса е по-голямо спрямо първото. В сравнение със същия период на 2008 г. намалението е 28.1% (за първото тримесечие спадът е 19.9%). Спадът за първото полугодие е 23.7%.
Намалението на износа в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. е по-малко. Спрямо същия период на 2008 г. намалението е 23.6% (25.4% през първото тримесечие). За първото полугодие намалението е 24.5%.


 

  • Продажби на вътрешния пазар:

   Продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са малки. За предприятията, включени в извадката, те са 2.9% от произведените количества през второто тримесечие, а за полугодието -2.1%.
Предприятията включени от извадката са продали с 18.1% по-малко стоки през второто тримесечие спрямо съответния период на 2008 година, а за първото полугодие – с 20.9% по-малко.


Шивашка промишленост

Коментари