Други

Автоматизация на производството

Автоматизация на производството
(0 от 0 гласували)

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

   Замяна на човешкия труд или разширяване на границите на човешкия контрол върху производствения процес чрез машини; етап от развитието на машинното производство; приоритетно направление на научно-техническия прогрес (виж автоматизация). Видове: частична, комплексна, пълна; в зависимост от типа на производство: конвенционална (при масовото и едросерийното) и гъвкава (при дребносерийното и единичното). Автоматизацията на производството на съвременната микропроцесорна база намира израз в изграждането на гъвкави автоматизирани производствени системи и компютърно интегрирани производства, които откриват възможности за създаване и внедряване на безлюдни технологии. Цел на автоматизацията на производството: повишаване на ефективността на труда, подобряване на качеството на продукцията, оптимално използване на всички производствени фактори.


Автоматизация на производството

Коментари