Други

АГЕНЦИЯ ЗА МНОГОСТРАННО ГАРАНТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ,

АГЕНЦИЯ ЗА МНОГОСТРАННО ГАРАНТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ
(0 от 0 гласували)

АГЕНЦИЯ ЗА МНОГОСТРАННО ГАРАНТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ , АМГИ (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA)

Членка на Световната банкова група. Създадена през 1988. Седалище - във Вашингтон.

Цел: да стимулира разширяването на чуждестранните преки инвестиции в развиващите се страни чрез застраховане на политически рискове и чрез предоставяне на консултантски услуги на страните членки на Световната банка. Застрахова ограничения върху валутните преводи от чуждестранни инвестиции, експроприация, загуби от войни и граждански безредици и нарушаване на договорните условия от приемащата държава; срок до 15-20 г. и максимална сума за отделен период до 50 млн. USD. Членуват 152 държави (2001), включително България.


АГЕНЦИЯ ЗА МНОГОСТРАННО ГАРАНТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ,

Коментари