Организационно поведение - тест 1

Тест по организационно поведение по учебника на проф. Давидков. Всички въпроси са затворени изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 22:46:52
Предмет: Организационно поведение
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Една от следните формулировки не изразява функция на групата. Коя?

  2. Научно управление се свързва с името на:

  3. Само една от посочените идеи принадлежи същността на системния подход. Коя?

  4. Целта е:

  5. „Хоуторнските изследвания подчертаха значението на изследванията на индустриалния работник към по-широкия организационен контекст. Беше предположено, че този контекст трябва да се разглежда като социална система.“ Това е характеристика на:

  6. Съществува точно и ясно разделение на труда и високо равнище на специализация – това е един от основните принципи на:

  7. Възможностите за участие на служителите във вземането на управленски решения зависи от:

  8. Коя от следните идеи характеризира същностно научното управление?

  9. Идеалната бюрокрация е най-доброто организационно устройство според:

  10. Най-подходящата структура и система за управление е онази, която се съобразява с конкретната ситуация на конкретната организация – тази позиция е най-характерна за: