Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В кой ред има допусната правописна грешка? (Общо условие за задачи от 1 до 3 включително.)
 2. В кой ред има допусната правописна грешка?
 3. В кой ред има допусната правописна грешка?
 4. В кой ред НЯМА допусната правописна грешка? (Общо условие за задачи от 4 до 6 включително.)
 5. В кой ред НЯМА допусната правописна грешка?
 6. В кой ред НЯМА допусната правописна грешка?
 7. В кое изречение е допусната грешка при употребата на подчертаното местоимение?
 8. В кой ред има само местоимения?
 9. Как е осъществена свързаността между изреченията?

  Земята задряма и само от време на време се будеше, стряскана от спомени. Под снега тя сладко се прозяваше с ръце на хълбоците си и внимателно разглеждаше корема си.
 10. Коя от думите има лексикално значение „създавам, произвеждам, давам начало на нещо”?

Тест - по Български език

Тест - по Български език - 7 клас

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas