Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана:
 2. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана:
 3. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана:
 4. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана:
 5. В кое от изреченията има сказуемно определение:
 6. В кое изречение е употребено съставно именно сказуемо:
 7. Кое от изреченията е сложно смесено:
 8. Кой израз е синоним на подчертаната дума (8-9 въпрос):

  Тя зачете отново писмото, плачейки от умиление.
 9. Шумът, идващ от съседната стая, привлече вниманието му.
 10. В кое изречение е допусната грешка при членуването (10- 11 въпрос):

Тест - по български език

Примерен тест за 7 клас - по български език 002 вариант

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita