Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 - 6:

  Какво представлява посвещаването? Това е една от институциите, присъщи на родовообщинния строй. Този обред се извършва при настъпване на полова зрелост. Чрез него младежът се въвежда в родовото обединение, става негов пълноправен член и придобива правото да встъпва в брак. Такава е социалната функция на този обред. (...)
  Предполагало се е, че по време на обреда момчето умира и след това възкръсва вече като нов човек. Това е тъй наречената временна смърт. Смъртта и възкръсването се предизвикват от действия, които изобразяват поглъщане, изяждане на момчето от чудовищно животно. (...)
  Обредът винаги се е изпълнявал вдън гора или сред храсталаци, в дълбока тайна. Бил е съпроводен с телесни изтезания и увреждания. Друга форма на временна смърт се е изразявала в символично изгаряне и ново възкресяване на момчето. Възкръсналият получавал ново име, кожата му се жигосвала с клейма и други знаци на извършения обред.
  Момчето преминавало през повече или по-малко продължителна и строга школа. Там го обучавали на ловни умения, посвещавали го в тайни от религиозен характер, съобщавали му исторически сведения, правила и изисквания на бита и т.н. Той минавал школа за ловец и член на обществото, школа по танци, песни и всичко необходимо за живота.
  (В. Я. Проп, "Исторически корени на вълшебната приказкa)


  Текстът може да се определи като:
 2. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
 3. Връзката между първия и втория абзац на текста се осъществява чрез:
 4. Каква е социалната фуикция на инициацията според текста?
 5. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
 6. Какво означава "временна смърт" според текста?
 7. В кой ред отношението между съществителните имена е различно от отношението между съществителните имена в другите редове?
 8. В кой ред думите са синоними?
 9. В кой ред думите НЕ са антоними?
 10. В кой ред двойките изрази не са синоними:

Матура Български език и литература

Матура Български език и литература от Ботев до Дебелянов. Подготовка за тестовата част от ДЗИ по БЕЛ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-04-27 23:55:12
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 32 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas