Тестове 1-10 от 192

Тест по български език и литература
28въпр.

Тест по български език и литература

Тестът Ви дава възможност да получите обективна оценка за Вашите познаия по български език и литература. Поради електронния му вариант в него са включени само въпросите от затворен тип.
  • 0
Трудност:
0%
Примерен тест за ДЗИ - Български език и литература
33въпр.

Примерен тест за ДЗИ - Български език и литература

Тестът може да бъде от полза на учащите се зрелостници, на които им предстои да се явяват на матура. В теста са включени само въпросите с избираем отговор.
  • 1
Трудност:
42%
Общ тест - Български език и литература
29въпр.

Общ тест - Български език и литература

Тестът е подходящ за ученици от 11. и 12. клас и е полезен при подготовка за класни работи, изходни нива, дори и за зрелостните изпити. Състои се от 30 въпроса от затворен тип.
  • 1
Трудност:
77%
Примерен вариант за ДЗИ - български език и литература 2010г.
13въпр.

Примерен вариант за ДЗИ - български език и литература 2010г.

Този примерен тест по български език, отговарящ на изискванията на МОН за примерен вариант за ДЗИ, има за цел да оцени и помогне при самоподготовката на зрелостниците за предстоящите матури. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Teст български език и езикова култура - правопис
20въпр.

Teст български език и езикова култура - правопис

Тестът е подходящ за всички желаещи да усъвършенстват своите умения по правопис, както и за кандидат-студенти, на които им предстои изпит по български език, където се дават задачи, обхващащи правописните норми и особености.
  • 2
Трудност:
39%
Матура БЕЛ - 2010
33въпр.

Матура БЕЛ - 2010

Дадени са тестовите задачи от Държавния зрелостен изпит по български език и литература, проведен през май 2010 год. Поради електронния вариант на теста в него не са включени задачите със свободен отговор. Всеки правино отговорен въпрос Ви носи по 1 точка, като за сгрешените точки не се отнемат.
  • 1
Трудност:
48%
Примерен тест за ЕПИ - раздел по български език
17въпр.

Примерен тест за ЕПИ - раздел по български език

Включена е първата част по български език и литература от тест за Единен приемен изпит (ЕПИ). Въпросите са от затворен тип като времето за решаване е максимум 45 минути.
  • 0
Трудност:
0%