Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете неверния ред:
  2. Посочете неверния ред:
  3. Посочете неверния ред:
  4. Посочете неверния ред:
  5. Посочете неверния ред:
  6. Посочете верния ред:
  7. Посочете верния ред:
  8. Посочете верния ред:
  9. Посочете верния ред:
  10. Посочете верния ред:

Фонетика и правопис №1

Тестът има за цел да тренира и провери познанията на учениците в областта на фонетиката и правописа на думите в българския език.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-01 00:49:27
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas