Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1 до 5 включително.

  Слънцето е огромна топка от газ. Три четвърти от газа е водород. Ядрото на Слънцето е толкова горещо и плътно, че водородните атоми се сливат. При сливането им се образува нов химически елемент - хелий. Това сливане на атома произвежда енергия под формата на топлина и светлина. Слънцето произвежда енергия още от раждането си - преди около 4,6 милиарда години.

  Текстът е извадка от:
 2. От какви изречения по състав е съставен текстът?
 3. В текста са употребени:
 4. Подчертаният израз в текста е:
 5. Думата сливане като част на речта е:
 6. В кой от редовете има допусната правописна грешка?
 7. В кой от редовете думите са пароними?
 8. В изречението Жената влезе в стаята уплашена думата уплашена като част на изречението е:
 9. Кое от изреченията е сложно по състав?
 10. В кой ред пунктуационният знак отделя подчинено определително от главно изречение.

Тест по български език и литература за 7. клас

Тестът е адресиран към кандидатстващите след 7 клас и всички останали, които искат да проверят своите знания. Въпросите са 50 на брой и са съобразени с изискванията на МОН и новия вариант на приемния изпит.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-16 00:55:03
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas