Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите.

  Националният биосферен резерват "Баюви дупки - Джинджирица" се простира в северозападния дял на Северен Пирин, обхваща територии от 1300 м до 2884 м надморска височина и е с площ 2858 ха. До 1912 г. районът на резервата е бил почти недостъпен и до него се е стигало само с кон или пеш. Тогава бил прекаран път, защото се предвиждало на поляната под връх Баюви дупки да се построи правителствена резиденция. По-късно идеята отпаднала, но заради прокарания вече път започнала сеч на съседните гори. Тази пагубна човешка дейност е спряна през 1934 г., когато с постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти е обявена третата защитена територия в България - резерватът "Баюви дупки - Джинджирица". На територията на резервата се срещат всички дървесни видове с изразена вертикална зоналност като бял и черен бор, смърч, ела, дъб, бук, елша и други. Много от горите в района са изключително стари.

  Коя е темата на текста?
 2. Кои са ключовите думи и изрази в текста?
 3. Текстът е предназначен за.....
 4. Кое е вярното твърдение според текста?
 5. Кое е невярното твърдение според текста?
 6. Текстът може да бъде продължен с изречението.............
 7. Каква служба изпълнява думата връх в третото изречение на текста?
 8. Каква част на речта е думата "прокаран"?
 9. По какво се различават глаголите: "се срещат" и "се простира"?
 10. В коя от думите има правописна грешка?

Тест върху - Запетаиките в българския език

Теста е за кандидат-гимназистите съдържа 48 по български език - толкова важната ЗАПЕТАЯ.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-11-15 20:35:23
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 48 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita