Тест по финанси на тема: Финансова среда

Тест по финанси върху материала за финансова среда. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 11:18:38
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В зависимост от критерия 'природа на търгуваните финансови инструменти', финансовите пазари се класифицират на:

  2. На вторичните финансови пазари се търгуват:

  3. В зависимост от критерия 'матуритет на финансовите инструменти', финансовите пазари се класифицират на:

  4. На съвършените финансови пазари:

  5. Индиректното финансиране на финансовите пазари се реализира с посредничеството на:

  6. Компонентите на информационната инфраструктура на финансовия сектор включват:

  7. Кредитните регистри осигуряват информация, необходима за функционирането на:

  8. Отличителна черта на англосаксонската счетоводна система е обстоятелството, че финансовото счетоводство е ориентирано към осигуряването на информация главно за:

  9. Коя от изброените по-долу финансови институции е основен участник в операциите на паричния пазар:

  10. Търгуемите инструменти на паричния пазар се отличават с: