Тест по финансова дейност

Тест по финансова дейност за студенти. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:45:22
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Неизплатените заплати се отнасят към:

  2. Посочете кои от изброените спадат към пасивите:

  3. Какъв е срока за погасяването на краткосрочните задължения?

  4. Минималната стойност на дълготрайните активи е:

  5. Коя стойност на акциите се отразява в счетоводния баланс?

  6. Какво включва консолидирания финансов отчет?

  7. Каква част от печалбата се отделя за резерви?

  8. При обявяване на фалит задълженията, които трябва първо да бъдат погасени са:

  9. Парите, платени за номиналната стойност на акцията:

  10. При кой от методите амортизацията се разпределя пропорционално през периодите?