Тест по български език за 7-ми клас

Тестът е за проверка на знанията по български език и литература за завършване на 7 клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:25:48
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя наука изучава сложните глаголни времена:

  2. Как са свързани простите изречения в състава на сложното изречение:” Който завижда, не вижда. ”

  3. Определете вида на изречението: Ще ходим на екскурзия, когато свърши учебната година.

  4. Подчертаната глаголна форма в изречението „Майката щеше да закъснее за работа” е в:

  5. В кое от изреченията има пунктуационна грешка:

  6. Какво означава фразеологичното съчетание: Петър ще се справи за нула време с поставената задача.

  7. В коя от думите НЕ Е допусната грешка:

  8. Кое наклонение няма специални форми:

  9. Коя от думите е глагол:

  10. В кой ред НЕПРАВИЛНО са свързани литературна творба и жанр: