Тест по банкови сделки

Изпитен тест по банкови сделки за студенти от 3-ти курс. Съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:38:28
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Насоките, в които се разграничават услугите за богати фамилии са:

  2. Овърдрафт заемите са подходящи за:

  3. Ломбардните заеми:

  4. Инструменти за прехвърляне на вземания към банка са:

  5. Агентът при проектното финансиране:

  6. Агентът при проектното финансиране:

  7. Контракти, сключени при условие „максимални вложени усилия”:

  8. Ако банковият заем не се ползва съобразно целта, с която е предоставен:

  9. Ако заемополучателят предоставя неверни сведения на банката-кредитор:

  10. Банките участват в сделки на паричния пазар с цел: