Тест по маркетинг за 4-ти курс

Семестриален изходен тест за изпит по маркетинг, провеждан в УНСС, включващ всякакъв тип въпроси по целия материал за студенти 2-ри курс. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:29:38
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според Ф. Котлър второ равнище на стоката, при което тя се „облича” в конкретни свойства, марка, опаковка, се нарича:

  2. Стратегията, при която фирмата се насочва към обслужване на повече от един пазарен сегмент, като за всеки един от тях се разработва специален маркетингов план, е:

  3. В коя от фазите на ЖЦП е целесъобразна стратегия на модифициране на маркетинга:

  4. Мисловният процес, през който преминава поетапно потребителя при решение за покупка, се нарича:

  5. За дефинирането на маркетинга не е характерно:

  6. Повечето български семейства отглеждат разнообразни зеленчуци за собствена консумация. Този начин за задоволяване на потребностите е известен като:

  7. Когато производителят продава продуктите чрез складове на едро, които ги препродават на магазините в страната, е налице:

  8. Незабавна обратна връзка с адресата на информационния компонент при комуникацията е типична за:

  9. Според продажбената философия акцентът при управлението на бизнеса се поставя върху:

  10. Използващите химикалки BIG и писалки PARKER имат: