Тест по одит на системи за управление на качество

Тест по одит на системи за управление на качеството. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:25:53
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Резултатът от няколко взаимосвързани или взаймодействащи си дейности, които превръщат входните елементи в изходни, се нарича:

  2. Кое от изброените по – долу се изисква от ISO 9001:2000 като входен елемент за прегледа на ръководството:

  3. Примери за какво са класата на билет за влак и категорията на хотел?

  4. В коя клауза на ISO 9001:2008 се съдържа изискване за документиране на целите по качеството на организацията?

  5. Съгласно ISO 9001:2008 кой отговаря за определянето на действията, които трябва да се предприемат за елеминиране на несъответствията, повдигнати по време на вътрешни одити?

  6. ISO 9004:2009 е:

  7. В коя клауза на ISO 9001:2008 се съдържа изискване изходните елементи от проектирането и разработването да отговарят на входните елементи за проектиране и разработване?

  8. Съгласно ISO 9001:2008, какво трябва да направи организацията, в случай, че процесите на проектиране и разработка са необходими за реализирането на продукта:

  9. „Действие за отстраняване на установено несъответствие” означава:

  10. За кои от следните процеси ISO 9001:2008 изисква наличието на документирани процедури?