Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Върху какво не се дължат лихви?

  2. В какъв срок се подава данъчната декларация от физическите лица работещи по граждански договор за 2009:

  3. Как се формира облагаемата основа при продажба или замяна на недвижимо имущество?

  4. Какъв е данъчния размер за облагане на доходите изплатени на чуждестранните лица при източника:

  5. Коя част от печалбата на лицензираните инвестиционни дружества не се облага с данък:

  6. При доставка на моторно превозно средство, данъчната основа се определя:

  7. Какъв е срокът за подаване на данъчна декларация от физическите лица при настъпване на промени в притежаваните от тях недвижими имоти?

  8. В какъв срок след подаване на данъчната декларация, трябва да се плати данък върху наследството?

  9. Какъв е срока за подаване на годишната данъчна декларация от физическите и юридически лица, които се облагат с патентен данък?

  10. В какъв срок орган по приходите, чрез когото е подадена жалбата трябва да я изпрати в съда?

Примерен тест по "Данъци и финансова администрация" за 3-ти курс

Тестът съдържа 10 примерни въпроса по данъци и финансова администрация. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:28:18
Предмет: Данъчен контрол
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin