Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Изберете правилния вариант:
 2. Колко на брой /общо/ правописни и пунктуационни грешки има в следния текс:
  Обичах да се промъквам тиху до това място да легна на меризливата трева и да наблюдавам. Познавах лично много оттия песнопоини приятели и през май почти всеки ден им утивах на гости. Там имаха гнязда два славеи, облечени в сиво скромни в държанието си.
 3. Коя от думите е написана неправилно:
 4. Къде не е допусната пунктуационна грешка?
 5. След като напишете един от двата гласни звука А или Ъ на празното място вд думите, отбележете вярното съотношение: А:Ъ за десетте използвани думи: отвр…тителен;зав…рява;заб…влява;изр…внява;пок…ртителен;отм…стителен;предв…рителен;под…тлив;прел…стителен;оп…шат.
 6. В коя от отбелязаните думи в изречението е употребена неправилно: Водена от режисьорските си наклонности, младата учителка реши, че стиховете трябва да се изпълняват по нов начин, което затрудняваше децата.
 7. Къде и каква грешка е допусната в изречението: В някои държави Англия, Дания, Япония, Нова Зеландия и др. обаче е в сила движението от лявата страна, което е любопитен факт.
 8. В кой от случаите на двойките думи имаме неправилно пренасяне:
 9. След прочита на текста посочете вярното твърдение:
  Измененията в живота на обитателите в Югоизточна Европа в края на медно-каменната и през някои периоди на бронзовата епоха могат да бъдат приписани на имигранти-индоевропейци. Тяхната отправна точка се локализира приблизително в Причерноморските степи, а появата им към и на юг от Долния Дунав се смята за начало на индоевропеизацията на местното заварено население. В по-старата книжнина тези номади бяха назовани различно съобразна с възприетата от авторите и школите терминология, но най-често- арии или индогермани. За мнозинството от езиковедите те си останаха просто източната група на индоевропейските племена.
 10. Коя от думите е написана неправилно:

Проверка на езиковата култура

Тест за проверка на езиковата култура за ученици от 7 до 12 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-08-31 13:28:54
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita