Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Срок на облигацията е времето от:

  2. Номиналното олихвяване на облигацията показва:

  3. При дълга позиция long future position купувачът е длъжен да:

  4. Основната цел на фючърсния пазар е да влияе върху:

  5. Обявяване на доставката на облигации на EUREX означава че:

  6. Нетна цена на облигацията е:

  7. Маржин за премия (Premium margin) не се плаща за:

  8. Нетиране на позицията се използва при:

  9. Кое от следните задължения в проспекта на издателя на облигации НЕ е пример за отрицателна клауза:

  10. Спред на времето (Time spread) с фючърсни договори с еднакъв базисен актив е:

Тест по фондови пазари за 3-ти курс

Тест по фондови пазари, 3-ти курс, ИУ Варна, Гл.ас. М. Владимиров, използван 2009 год. Съдържа 77 въпроса, някои от тях могат да имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:14:29
Предмет: Стопанска история
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 77 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin