Причастие / Правописни правила 7 клас

Тестът е съобразен с учебната програма по Български език и изискванията за националния изпит след 7.клас, като въпросите акцентират върху употреба на причастия.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-08-31 13:03:01
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред глаголите са от първо спрежение?
  2. В кой ред глаголът е в страдателен залог?
  3. В кой ред е употребена формата за минало свършено време вместо бъдеще време?
  4. В кое изречение липсва деепричастие?
  5. В кое изречение при сегашното деятелно причастие е допусната правописна грешка?
  6. В кой от редовете има сегашно деятелно причастие?
  7. В изречението “Пред къщата на Еньо, която беше наблизо, бяха стоварени кой знай кога камъни и както бяха насваляни, тъй си стояха разхвърляни.” има:
  8. От глагола изпея не може да се образува:
  9. В кое изречение с минало свършено деятелно причастие не е допусната правописна грешка:
  10. В кое изречение няма сегашно деятелно причастие?