Ценности и блага. Норми и традиции

Тестът е тематичен върху изучаваното от учениците по философия в 9. клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:31:26
Предмет: Философия
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Аксиологията е дял от философията, който изучава:

  2. Първите, които се опитват да обяснят същността на ценностите, са:

  3. Сократ е убеден, че:

  4. Според Сократ, благото е:

  5. Ценностите приятелство, любов, свобода:

  6. Нормите като общи правила, които ни помагат да живеем заедно:

  7. Нормите могат да бъдат:

  8. Традициите като начин да се пренася опитът на предците ни:

  9. Фундаментализмът е:

  10. Твърдението, че НЕ съществуват ценности, които да са общи и необходими за всички, се поддържат от: