Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните твърдения НЕ изразява съдържанието на възрожденската епоха:

  2. Кое от следните твърдения НЕ се отнася за съхраняването на българите като народ през първите триста години на османска власт?

  3. Съчинението на Паисий Хилендарски е известно под името:

  4. Първата българска текстилна фабрика била открита:

  5. Отбележете вярното твърдение за стопанските промени:

  6. Първият учебник по българска история, отпечатан през 1844 г. и допълнено издание на Паисиевата творба, е:

  7. През 1824 г. Петър Берон издал малка книжка, известна под името „Рибен буквар”. В нея той препоръчва като метод на обучение в българските училища да се използва:

  8. Коя от посочените сгради НЕ се появява за първи път през епохата на Българското възраждане?

  9. Пръв организатор на модерното българското книгопечатане е:

  10. Първото българско светско училище е открито в:

Изходно ниво по история за 7 клас

Въпросите в теста са съобразени с новата програма по история и цивилизация. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:39:19
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin