Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Каква част на речта е подчертаната дума в изречението:

  Накъде тръгна Иван?

 2. В кое изречение е допусната грешка при членуването?

 3. Кое от предложените местоимения е правилно да се постави на мястото на многоточието в следното изречение?

  С ……. сте в университета ?

 4. Кой ред съдържа числително бройно име?

 5. Кой ред съдържа само предлози?

 6. Кой ред съдържа само глаголни форми?

 7. В кое изречение подчертаната глаголна форма е от несвършен вид?

 8. В кое изречение подчертаната глаголна форма е преизказна?

 9. В коя глаголна форма е допусната грешка?

 10. В кой ред се съдържат относителни местоимения за време?

Тест по морфология

Тестът се състои от 30 въпроса. Към всеки въпрос има по 5 варианта за отговор като само един от тях е верен. Въпросите в теста са върху морфология на съвременния език, предназначени за учениците от седми клас. Първоначалните въпроси в теста актуализират знанията на учениците от предните години. В средата въпросите са по-сложни - те изпитват знанията, придобити през годината, а именно формите на глагола. Въпросите в края на теста са опростени - за увереност и по добри резултати.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:24:04
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin