Годишен изпитен тест по биология и здравно образование за 7-ми клас

Тестът обхваща въпроси от целият изучен материал през годината и може да се ползва като изходно ниво. Всички включени въпроси имат само по един верен отговор...

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 14:22:17
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На кой ред таксонът семейство е поставен правилно в съответствие с йерархичният ред на таксоните за класификация на организмите?

  2. Изберете вярното твърдение:

  3. На кой ред са изброени само гъби, които са вредни за човека?

  4. Изберете верният отговор. Камбият е?

  5. Цветовете са двуполови, когато тичинките и семепъпките:

  6. Осевата коренова система е изградена от:

  7. Тялото на домашната муха се състои от:

  8. Кои от паякообразните имат непряко развитие:

  9. Кои от изброените видове от тип Мекотели имат черупка, скрита под мантията?

  10. В коя поредица всички животни са от тип Прешленести червеи?