Тестове 1-10 от 11

Клас Паякообразни
24въпр.

Клас Паякообразни

Тест за оценка на усвоения учебен материал по биология, засягащ темата „Клас Паякообразни”- седми клас. Тестът съдържа 24 въпроса и е предназначен за решаване в рамките на един учебен час.
  • 0
Трудност:
0%
Годишен изпитен тест по биология и здравно образование за 7-ми клас
21въпр.

Годишен изпитен тест по биология и здравно образование за 7-ми клас

Тестът обхваща въпроси от целият изучен материал през годината и може да се ползва като изходно ниво. Всички включени въпроси имат само по един верен отговор...
  • 0
Трудност:
0%
Тест по биология за 7-ми клас
10въпр.

Тест по биология за 7-ми клас

Тестът е по биология и здравно обрзование за 7 клас. С него учениците могат да проверят колко добре са усвоили материала в училище. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 2
Трудност:
65%
Тест по биология за 7-ми клас над многоклетъчни организми
13въпр.

Тест по биология за 7-ми клас над многоклетъчни организми

Тестът се състои от 13 въпроса по биология за 7-ми клас. Всеки въпрос има само един верен отговор. Обхваща материал за семенни растения, гъби, двупластни безгръбначни животни...
  • 1
Трудност:
25%