Тест по История и Цивилизация за 12-ти клас

Годишен тест по История и Цивилизация, обхваща периода от хан Крум до падането на България под турско робство. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:39:53
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените племена НЕ е славянско:

  2. В кой от споменатите надписи се говори за помощта, която Тервел оказва на детонирания византийски император Юстиниян?

  3. Кое от посочените събития НЕ се отнася за външната политика на хан Крум?

  4. Коя е най-важната последица от управлението на Омуртаг?

  5. Кой от посочените фактори има най-пряко отношение към акта на покръстване от княз Борис I?

  6. Кое твърдение НЕ е решение на Преславския събор от 893г.?

  7. Водените от Симеон многобройни войни са продиктувани от стремежа му да:

  8. На кой ред събитията са подредени в хронологическа последователност?

  9. През коя година източните български земи падат под византийска власт?

  10. Договорът на Калоян с Византия от 1202г.: