Тестове 1-10 от 58

Примерен тест - история
29въпр.

Примерен тест - история

Решаването на този тест ще Ви даде възможност да проверите познанията си по история и цивилизация на ниво матура. Поради електронния му вариант, в теста са включени само въпросите с четири възможни отговора, един от които е верен.
  • 1
Трудност:
38%
Примерен тест история - ДЗИ 2008
20въпр.

Примерен тест история - ДЗИ 2008

Решете този тест и проверете знанията си по история и цивилизация на ниво матура. Тестът отговаря на изискванията за формат на зрелостен изпит определени от МОН. Всеки от въпросите има точно един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Праистория и Античност в българските земи. Прабългари и славяни
24въпр.

Праистория и Античност в българските земи. Прабългари и славяни

Тестът е върху: Праистория в българските земи; Траки; Тракийските земи под римска власт; Прабългари и славяни. Включени са 24 затворени въпроса като всеки от тях има само по един верен отговор.
  • 2
Трудност:
50%