Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Материално-техническата база на хотелиерството включва:

  2. В зависимост от технологичната им характеристика, заведенията за пребиваване се класифицират като:

  3. Според продължителността на експлоатационния период хотелът може да бъде:

  4. На териториянта на къмпинга се оформят зони за:

  5. Специализираните хотели, които притежават конюшна за конете на туристите са:

  6. Методите на управление могат да бъдат:

  7. Елементи на длъжностната характеристика са:

  8. Стандартът за качество на извършената услуга включва:

  9. В структурата на преден офис се включват:

  10. Резервационните системи в хотела могат да бъдат:

Тест по хотелиерство за студенти от 3-ти курс

Тестът ще помогне на студенти и ученици, изучаващи Туризъм или Мениджмънт в Хотелиерството. Съдържа 28 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:53:12
Предмет: Хотелиерство
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin