Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Асиметричните заплахи представляват:

  2. Кой от следните фактори не допринася за глобализацията на престъпността?

  3. Приватизацията на вътрешната сигурност не е резултат на:

  4. Парниковите газове, предизвикващи опасности от екологическа катастрофа представляват:

  5. Протоколът от Киото представлява:

  6. Пандемиите представляват:

  7. Кой от следните фактори има най-малко значение за нарастващата роля на религиите днес за глобалната сигурност

  8. Кой от следните фактори има най-малко значение за нарастващата роля на проблема за глобалната енергийна сигурност?

Глобализация на икономиката и развитието - тест 3

Тестът съдържа 8 въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:20:26
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 8 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin