Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Към кой период от Ренесанса може да се причисли „Декамерон“?

  2. Кои от персонажите НЕ се срещат в „Декамерон“?

  3. Как в съдържанието на новелите се проявява хуманизмът на автора? Посочете неточния отговор.

  4. Как авторът изгражда композиционната рамка на „Декамерон“? Посочете неточния отговор.

  5. Еротиката в новелите на „Декамерон“ е естетизирана чрез:

  6. Каква е творбата „Декамерон”?

  7. Какви са проявите на разума в „Декамерон“? Посочете неточния отговор.

  8. Кое от следните НЕ е заглавие на новела, включена в „Декамерон“?

  9. Посочете неточния отговор. Най-възрастната между дамите – Пампинеа, още в първия ден предлага ред за „развлечения с мярка“, който включва:

  10. В кой от редовете всички изброени са разказвачи в „Декамерон“?

Декамерон

естът съдържа 10 въпроса, свързани с произведението на Бокачо "Декамерон". Въпросите са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:33:01
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin