Тест по роботика за студенти от ТУ

Изпитен тест по роботика и транспортноскладова техника от ТУ Пловдив. Съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:19:23
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Произходът на термина робот е от следния език:

  2. Под робот се разбира

  3. Изпълнителните системи се разделят на

  4. Регионалната структура служи за позициониране на крайния изпълнителен орган в зоната на работа............:

  5. Предимството на антропоморфната система на конструиране на робот-манипулатор е:

  6. При роботи манипулатори с какъв вид управление са зададени неголям брой точки на позициониране, в които най-често се извършва чрез т.нар.крайни изключватели превключване на движението на манипулатора по всяка степен на подвижност от упор до упор.

  7. В зависимост от степента на развитие се различават т.нар. поколение роботи тези които рааботят по предварително зададена програма, без да реагират на постъпилите в хода на работата изменения в тяхната околност са от:

  8. При аранжиране (компоноване) на конструкцията на робот-манипулаторите голямо внимание се обръща на статичното уравновесяване на манипулатора в различните негови пространствени положения. Целта е манипулаторът да бъде разтоварен от действието на силите на тежестта на неговите звена, за да може енергията на задвижването да отива изцяло за преместване и ориентиране на полезния товар. При

  9. Хващачите с палци с вътрешна камера имат вътрешна кухина и тя е

  10. Тахагенераторът служи за измерване на