Тест по местна финансова и инвестиционна политика за 4-ти курс (самоподготовка)

Тестът съдържа 23 въпроса във формат ДА/НЕ и е предназначен за самоподготовка на студенти от 4-ти курс Финанси, Инвестиционен мениджмънт или аналогични специалности.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:16:36
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Моля, отбележете правилния според Вас отговор (да/не) на всяко твърдение в теста. Общините трябва да имат не повече от три източника на приходи, което би опростило разчетите и би осигурило стабилност на бюджетите им

  2. Централната власт трябва да планира и контролира средствата за общините

  3. Държавата трябва да определя размера на местните данъци и такси, за да защити интересите на населението в отделните региони на страната

  4. Всяка община трябва да се разпростира според финансовите си възможности – не трябва да се отнемат средства от по-богатите общини и да се дават на по-бедните

  5. Държавата трябва да определя приоритети за общините, тъй като те изразходват и държавни средства

  6. Общините трябва да използват средствата от бюджетите си както намерят за добре

  7. Централната власт може със закон да възлага компетенции на общините, независимо от средствата, с които общините разполагат за изпълнението им, защото България е правова държава с парламентарно управление

  8. Централната власт трябва да определя местните данъци и такси, защото гражданите от различните региони трябва да живеят при едни и същи условия

  9. Държавата трябва да отпуска допълнителни средства на общините, като им възлага допълнителни задачи

  10. Народното събрание и министерският съвет трябва заедно да решават по какъв начин да разпределят средствата между държавата и общините