Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Между демография и демографска сататистика:

  2. Демоикономиката е:

  3. Демографията и демоикономиката са:

  4. Населението:

  5. Демографията:

  6. Демоикономиката:

  7. Под население се разбира:

  8. Демографията се интересува от населението:

  9. Някои понятия, които са близки до понятието „население“ се разбира така:

  10. Съвкупността на населението:

Тест по демоикономика за 3-ти курс

Тест по демоикономика за студенти от 3-ти курс. Съдържа 62 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:15:04
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 62 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin