Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако един организъм е многоклетъчен, има хифи с неограничен растеж и несамостойно хранене, то той със сигурност принадлежи към царство:

  2. За кой процес при гъбите се отнася описанието: мицелът се разкъсва на отделни части, всяка от които се развива в нов мицел:

  3. Кое хранене е характерно за растенията:

  4. Кое хранене не е характерно за гъбите:

  5. Кой организъм не е представител на царство гъби?

  6. Кой организъм не е представител на царство растения:

  7. Кое е вярното твърдение за покритосеменните:

  8. Коя комбинация от отговори съдържа само семейства от клас Едносемеделни?

  9. Гъбите се отличават от растенията по това, че имат:

  10. В коя от частите на цвета се извършва оплождането?

Тест по биология за 7-ми клас

Тестът е по биология и здравно обрзование за 7 клас. С него учениците могат да проверят колко добре са усвоили материала в училище. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:09:13
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin