Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс

Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 11:05:54
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Термина икономикс се въвежда от:

  2. Математическата школа възниква през:

  3. През седмото десетилетие на 19 в. се извършва:

  4. С появата на маржинализма, кои са най-значимите течения, допринесли много за икономическата наука:

  5. В коя школа се използват най-много математически методи, особенно методите на диференциалните изчисления:

  6. Откривател на принципа на понижаващата се пределна полезност е:

  7. Според Лозанската школа взаимнозависими са:

  8. Един от откривателите на математическата школа е:

  9. 'Теория на политическата икономия' е написана от:

  10. Първият, който въвежда концепцията за икономическата теория на търсенето, функция и доказа правото на търсене е: