Икономика на труда

Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:14:01
Предмет: Икономика на труда
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое ограничава трудовия пазар от останалите пазари?

  2. Защо стойноста на пределния продукт на труда е равна на пределния приход от продукта на труда в условията на съвършена конкуренция?

  3. Ако изменението на работната заплата е 3% а това на предлаганите часове на труда е 9%, посочете коефицента на еластичност на предлагането на труда

  4. Ако пределния приход от продукта на труд е по-малък от пределния разход на труда, то фирмата се намира в състояние на :

  5. Допълните изгоди са елемент от:

  6. Осигурителните вноски са:

  7. Системният подход в индустриалните отношения се основава на:

  8. Утвърждаване на тристранното начало в индустриалните отношения е:

  9. Целите на синдикатите:

  10. ”Управленската концепция” на колективното трудово договаряне се измерва в: