Тест по Макроикономика за 1-ви курс

Въведение, терминология, икономическа теория. Неинтензивно изучаване на Макроикономиката. 10 въпроса, само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 16:21:12
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Макроикономиксът изучава:

  2. Когато ви се наложи да сравнявате БВП (БНП) за две последователни години, трябва ли той да се „изчисти“от влиянието на:

  3. БВП при своето измерване изключва:

  4. Темпа на инфлация се измерва чрез:

  5. Инфлацията може да доведе една икономика да функционира наляво от границата на производствените си възможности, защото:

  6. Мултипликатора показва:

  7. Стойността на простия мултипликатор е равен на:

  8. Съвкупните разходи са равни на:

  9. Равновесието в макроикономиката е:

  10. Сумата на паричните знаци в обръщение, пътническите чекове и разплащателните блогове се отнася към монетарен агрегат: