Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой от изразите НЕ е употребен като термин в текста?

  'Метанококусянаски принадлежи към клас организми, наречен археа. Той може да представлява най-древната форма на живот на Земята, каквато най-вероятно съществува и на други планети. Микробът вирее на ръба на вулканичен комин на дъното на Тихия океан, на дълбочина 2582 метра, при температура 85 градуса и налягане 1665 килограма. Той няма нужда от слънчева светлина, храни се с изхвърляния от комина въглероден двуокис, азот и водород и отделя метан или природен газ.'

 2. Кое изречение е безлично?

 3. С кой израз може да се замени подчертаната дума, така че смисълът на изречението да се запази?

  'Той върви по тесните улици, влачейки голямата си тояга.'

 4. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

 5. Какъв е видът на изречението? -

  'Господинът повдигна голямата яка на кожуха си, потъна в него и се замисли.'

 6. Кое от изреченията е сложно съчинено?

 7. Кое от подчертаните местоимения (някой) е употребено правилно?

 8. В кое изречение глаголната форма е в страдателен залог?

 9. В кое изречение причастието НЕ изпълнява службата на подлог?

 10. Кой е правилният израз за смисъла на изречението: -

  'Госпожо Директор, ..........................................да пътувам с другия клас на екскурзия до Варна.'

Тест по български език за 7-ми клас

Входно ниво по български език за 7-ми клас. Подходящ също така и за изходно от 6 клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:29:45
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin