Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Понятието „инвестиции” се дефинира като:

  2. Критетий, че дадени средства са инвестиции, е:

  3. Принципът за управление на инвестициите „оптималност” е свързан с:

  4. Към критерия „технологично съдържание на инвестициите” се отнасят видовете:

  5. Понятието „инв. процес” се определя като:

  6. За начало на инв. процес се приема:

  7. Елементити на инв. процес се разглеждат от следните аспекти:

  8. Фазите на инв. процес (ИП) са:

  9. В инв. процес се осъществява:

  10. Инв. проекти са уникални поради:

Тест по управление на инвестиционния процес

Тест по управление на инвестиционния процес да студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 10:36:14
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 54 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin