Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Първите български владетели носели титлата:

 2. Кой български владетел през Ранното средновековие спира нашествието на арабите в Европа?

 3. Основна цел във външната политика на плисковските ханове е:

 4. За кой български владетел се отнася текста от историческия източник?

  „ …Князът на българите приел светото кръщение. Той бил замислил да стане християнин миналата година, понеже Бог го вдъхновил и му внушил това чрез поличби и бедствия сред народа на царството. Недоволни от това, неговите боляри разбунтували народа против него, за да го погубят. И тъй, колкото били в десетте комитата, те се събрали около двореца му.” Из: Бертински анали

 5. Славянската писменост, създадена от Кирил и Методий, е известна като:

 6. Керамичната икона на свек Теодор Стратилат е изработена в периода на:

 7. Цар Калоян сключва уния с Римската църква през:

 8. Българската патриаршия е възстановена:

 9. Какъв голям политически успех успява да постигне цар Теодор Светослав?

 10. В кой от посочените варианти старите български столици са в хронологична последователност:

Тест по история за 12-ти клас

Това е примерна матура по История и цивилизация. Всички въпроси са от затворен тип, с избираеми отговори, един от които - верен.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:09:47
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin