Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните твърдения за мостовите заеми (Bridge Loans) НЕ е вярно:

  2. Износителят получава предварително дължимата сума при:

  3. Ако пазарната стойност на обезпечението е спаднала и то не е допълнено в срок банката има право:

  4. Банките участват в суапови сделки:

  5. При съхранение на ценни метали по индивидуална партида:

  6. Насоките, в които се разграничават услугите за богати фамилии са:

  7. Овърдрафт заемите са подходящи за:

  8. Репо-сделките представляват:

  9. Структурираните продукти могат да се обособят според следните критерии:

  10. Management Buyout представлява:

Тест по банкови сделки

В този тест са обединени 4 изпитни теста, поради което е възможно да има повторение на някои въпроси. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 23:07:05
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin