Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1.-6.:

  В специализираните училища за хора със зрителни увреждания отдавна се провеждат редовни часове по физическо възпитание - точно както има Брайлова азбука и гласово-звуков интернет. Освен модифицирани дисциплини, като лека атлетика (с водачи), плуване и туризъм, в тях се тренира един от малкото спортове, разработени специално за незрящи: голбал.
  На игрището за голбал с размери 18/9 метра има два отбора от по трима души и една специална топка, която издава ясни звънтящи звуци, докато се търкаля по пода. Състезателите са разположени в триъгълник, като централният е по-скоро защитник/плеймейкър, а крилата - нападатели. Преди години българският национален отбор по голбал е участвал в световни първенства, като в него са включвани и хора с частично запазено зрение и непрозрачни маски - основното правило на спортовете за незрящи е, че зрящите не бива да бъдат изключвани от тях, което пък изисква от цивилизованите общества да отговорят със същото - да се ангажират със социализацията на незрящите.
  Спортният клуб на хора с увреждания „ Витоша " е възстановен през 2001 г. и се стреми да запълни ужасяващо зейналата ниша за спортове и хобита на незрящите хора в България. Според създателите му в тази страна има над 16 000 души с пълна или частична слепота и не е далеч от ума, че повечето от тях биха се занимавали с интересен, динамичен и уважаващ положението им спорт, ако имаха възможност за това.
  (По текст на Виктор Асенов, сп. „Егоист", декември 2001).
  .
  Текстът е:
 2. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
 3. Основното правило на спортовете за незрящи според текста е:
 4. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?
 5. Според текста щом правило в спортовете за незрящи е зрящите да не бъдат изключвани от тях, тогава:
 6. Подчертаният израз модифицирани дисциплини в текста означава:
 7. В кой ред отношението между съществителните имена е различно от отношението между съществителните имена в другите редове?
 8. В кое от изреченията изразът в сянка е употребен с пряко значение?
 9. В кой ред думите НЕ са антоними?
 10. В кой ред думите НЕ са синоними?

Примерен тест за ДЗИ по БЕЛ и Литература 005

Това е примерен тест за матура по Български език и Литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita