Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс

Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:30:27
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Към целите на пазарното проучване можем да отнесем:

  2. Етапите на провеждане на маркетинговото изследване са:

  3. Кое от изброеното може да се причисли към дефиницията „насочващ въпрос”?

  4. Изследването на „полезността” е ориентирано към:

  5. Качествена маркетингова информация се получава, чрез:

  6. Като източник на проблем за маркетинговото изследване се определя:

  7. Детерминираността на потребителското поведение се проявява, чрез:

  8. Кой от следните етапи на пазарното изследване приключва с наличието на окончателна анкетна карта?

  9. На кой етап от процеса на разработване на анкетно проучване се премахват двусмислените въпроси:

  10. Типа на поведенческия отговор е „УСВОЯВАНЕ” при следните равнища на отговор: