Тест по Изкуство и възпитание за студенти от 5-ти курс

Настоящият тест има за цел да провери знанията на студентите в настоящият момент. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-07 15:36:16
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от ръкописите на великите нации според Ръски заслужава доверие:

  2. През кой век се извършват сериозни изменения в образованието изразяващи се в преустройството на училището като цялостна система?

  3. Колко на брой са подходите към разграничаване на идеята за възпитанието чрез изкуство в педагогиката съобразно поставените цели и задачи?

  4. Коя от тези характеристики на педагогическо реформаторство е присъща за XXвек?

  5. Кое е най-характерното в реформаторската педагогика:

  6. На изкуството се гледа като средство за:

  7. Кой прави първата квалификация на изкуството

  8. За кои видове изкуства се отнася следното правило: Изкуство, което не е създадено от 2 или повече изкуства

  9. Кое е най-значимото популярно изкуство?

  10. В съвременните технологии намира ли приложение изобразителното изкуство?