Същност на управлението Основни категории свързани с управлението обект субект
8 стр.

Същност на управлението. Основни категории, свързани с управлението (обект, субект)

В своята дейност човек пряко или косвено въздейства върху заобикалящата го околно среда (ОС), за да постигне определена цел. Всеки производителен труд се състои от елементарни действия, наречени операции, между които съществува взаимна връзка...
ivan40
0 0