Същност на творчеството и творческата активност на личността основни психологически параметри
14 стр.

Същност на творчеството и творческата активност на личността – основни психологически параметри

Творчеството е специфична човешка дейност, в която се проявява и се формира най-пълноценно личността. Характерно за творчеството е това, че то се изразява в способността да се виждат по-проникновено фактите, събитията и взаимоотношенията...
messi
0 0
Маркетингово проучване и подбор на основни блокове и параметри в архитектурата на персонален компютърФайлове и файлова структура
16 стр.

Маркетингово проучване и подбор на основни блокове и параметри в архитектурата на персонален компютър.Файлове и файлова структура.

Икономически погледната цента на амд. процесора не е привлекателна от тази на intel C2 duo, тъй като предимствата на intel увеличават производителността на системата.
messi
1 0
Метод на моментите и основни параметри при теоретичното разпределение на вероятностите
7 стр.

Метод на моментите и основни параметри при теоретичното разпределение на вероятностите

В този анализ се излагат основните принципи, които са необходими, за да бъдат разбрани и разгледани вероятностите и методите за теоретичното им разпределение...
ndoe
0 0
Маркетингово проучване и подбор на основни блокове и параметри в архитектурта на персонален комютър
3 стр.

Маркетингово проучване и подбор на основни блокове и параметри в архитектурта на персонален комютър

Нека като първи важен критерий за избора ни на офис компютър да разгледаме избора на подходящ процесор за нашия компютър. За правилен избор трябва да се съобразим с бъдещото приложение на офис ...
valko2
64 7
Основни черти от народопсихологията на българина
11 стр.

Основни черти от народопсихологията на българина

В настоящата курсова работа ще бъде направен анализ на монографията на Найден Шейтанов "Духът на отрицанието на българина". В нея автора анализира един типично български, социално-психологически феномен, а именно духа на отрицанието на б
nerven
0 0
Анализ и оценка на дейността и резултатите на фирмаquotIorgaquot
64 стр.

Анализ и оценка на дейността и резултатите на фирма"Iorga"

Диагностичен анализ на основни дейности и резултати на фирмата I. Анализ на принципите, осигуряващи промяна и подобрение във фирмата II. Анализ на състоянието на производствените разходи и възможности за относителното им намаляване III. Анализ на качес
ndoe
20 1