Социално-психолигическо изследване Отношенията между брачните двойки
31 стр.

Социално-психолигическо изследване: Отношенията между брачните двойки

С какво се отличава зрялата любов от влюбеността? Зрялата любов е органична сплав от сетивно влечение и психична потребност от човешка топлота и интимна близост с другиго.
ivan40
0 0