Положителни и отрицателни ефекти от икономическата глобализация
8 стр.

Положителни и отрицателни ефекти от икономическата глобализация

Глобализацията е основна характеристика на събитията, ставащи в съвременния икономически живот и основна тенденция в развитието на икономическите отношения, основаващи се върху отварянето на...
ivan40
60 3
Регионализацията в съвременната световна икономика Съотношението глобализация-регионализация
7 стр.

Регионализацията в съвременната световна икономика. Съотношението глобализация-регионализация

Тенденцията към нарастваща регионализация на икономическата дейност в рамките на съвременното световно стопанство се потвърждава от редица данни...
ivan40
16 0
Определение за глобализация основни икономически черти
6 стр.

Определение за глобализация, основни икономически черти

Глобализация е събирателен термин, обозначаващ серия от икономически, социални, технологични и политически процеси, проявяващи се във взаимовръзките и отношенията между отделните държави, организации и хора.
loli
7 0